หน้าแรก

Slider

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Sirindhorn College of Public Health, Ubon Ratchathani

“สถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ ในการผลิตและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพและชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานบริการวิชาการ

10 กุมภาพันธ์ 2021

กลุ่มงานบริการวิชาการ

21 กันยายน 2020

งานประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2021

กลุ่มงานบริการวิชาการ

12 กุมภาพันธ์ 2018

วีดิทัศน์ที่น่าสนใจ

รางวัล รองชนะเลิศ การประกวดหนังสั้นการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มหกรรมกีฬาและวิชาการ Smart Brain and Health ครั้งที่ 6 “ดุหยงเกมส์” ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

“ร่วมแรงร่วมใจ

รักใคร่ผูกพัน

มุ่งมั่นรับผิดชอบ

ส่งมอบคุณธรรม”

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

187 หมู่ 3 ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-210-270-74
Fax : 045-210-278

E-mail : [email protected]
WWW.SCPHUB.AC.TH


ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ