ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข