ข่าวปรกาศรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2560