ข่าวปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
ในตำแหน่งนักจัดการทั่วไป