ข่าวปรกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์
จำนวน 7 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)