ข่าวปรกาศรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2560