ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฎิบัติงานขับรถยนต์)

ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.   ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ