ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ