กำหนดการ พิธีถวายความอาลัยแด่พระบรมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

|| ข่าวประชาสัมพันธํ : SCPHUB | NEWS ||
กำหนดการ พิธีถวายความอาลัยแด่พระบรมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๑๗.๐๐ น. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกันที่ด้านหน้าอาคารหอประชุมอเนกประสงค์
เวลา ๑๗.๑๐ น. เริ่มเดินแปรแถวอักษรเลข ๙ เข้าภายในบริเวณพิธี โดยนางสาวพวงพรรณ โสมทอง นำขับร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
เวลา ๑๗.๒๐ น. ร่วมร้องเพลง ในหลวงของแผ่นดิน
เวลา ๑๗.๒๕ น. ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อถวายความอาลัย
เวลา ๑๗.๒๗ น. ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสร็จสิ้นพิธีการ