มอบยาและเวชภัณฑ์แก่จิตอาสาบริการประชาชน

“มอบยาและเวชภัณฑ์แก่จิตอาสาบริการประชาชน”
…………………………….
วันที่ 25 ตุลาคม 2560
ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม นำยาและเวชภัณฑ์มอบแด่ นายเเพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปมอบให้กับทีมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ที่ทำหน้าที่บริการประชาชน ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ เมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี