รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  การรับตรงจากพื้นที่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  การรับตรงจากพื้นที่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑