ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (ราคาเกินหนึ่งแสนบาท)

รายละเอียดคลิ๊ก