ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)