ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

– สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
– สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (คณะทรัพยากรธรรมชาติ)