ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions รอบที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   สถานศึกษา  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  จังหวัดศรีสะเกษ