อัพโหลดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านคุณภาพและปริมาณ การประเมินรอบที่2/2561

อัพโหลดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านคุณภาพและปริมาณ การประเมินรอบที่ 2/2561

หมายเหตุ อาจารย์จำเป็นจะต้อง Login ด้วยอีเมลของวิทยาลัยก่อนใช้งาน​( AAA@scphub.ac.th)
หากอาจารย์ลืมรหัสผ่าน ติดต่อขอรหัสผ่านได้ที่ นายนาดอน หมื่นเจริญ

 

หากเกิดปัญหาในการอัพโหลดงาน เช่น หน้าเว็บไซต์เด้งออกจากระบบโดยที่อัพโหลดไฟล์แล้ว แต่ยังไม่ได้กดส่ง เมื่อเข้าระบบครั้งต่อไป ไฟล์ของท่านจะอยู่ในแถบ เลือกไว้ก่อนหน้านี้