ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงจากพื้นที่