ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงจากพื้นที่ (เรียกเพิ่มเติ่ม)