ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงจากพื้นที่ (เรียกเพิ่มเติม)