รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ :เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ยื่นผลการตรวจร่างกายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004   ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ เท่านั้น หากเอกสารการตรวจร่างกายไม่ถูกต้องตามตัวอย่างท่านอาจถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก

 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขการรับตรง

14. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
11-14 กุมภาพันธ์ 2562
แบบรหัส entrn004 สามารถ downloadได้ที่
หน้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
15. ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
17. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
http://admission.pi.in.th
18. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
15 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูปฏิทินทั้งหมด