เปิดรับสมัคร นวก./จพ.สาธารณสุข ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะ นว.สาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข และวิทยาลัยการสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
———————————–
เปิดรับสมัคร นวก./จพ.สาธารณสุข ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะ นักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 กรกฎาคม 2562
———————————–
:: ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่  ::

:: รายละเอียดหลักสูตร  :: 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม  ::