ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมมงานสัมมนาวิชาการ UBU Edutech 2017 หัวข้อเทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ UBU Edutech 2017 หัวข้อ“เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบกับการบรรยายพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต่างๆ มากมาย

สนใจลงทะเบียน ฟรี ! และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่
http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=13728