ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลห้องเรียน

ภาพห้อง wdt_ID ประเภทห้อง อาคาร หมายเลขห้อง กว้าง(ม.) ยาว(ม.) พื้นที่(ตร.ม.) ความจุ(ที่นั่ง)
1 ห้องเรียน อาคารปฏิบัติการ 2209 8 12 96 45
2 ห้องเรียน อาคารปฏิบัติการ 2210 8 12 96 45
3 ห้องเรียน อาคารเรียนรวม 311 10 15 150 100
4 ห้องเรียน อาคารเรียนรวม 312 10 15 150 100
5 ห้องเรียน อาคารเรียนรวม 313 10 15 150 100
6 ห้องเรียน อาคารเรียนรวม 314 5 10 50 40
7 ห้องเรียน อาคารเรียนรวม 315 5 10 50 40
8 ห้องเรียน อาคารเรียนรวม 321 18 23 414 300
9 ห้องเรียน อาคารเรียนรวม 322 10 20 200 120
10 ห้องเรียน อาคารเรียนรวม 323 10 20 200 120
ภาพห้อง ประเภทห้อง อาคาร หมายเลขห้อง กว้าง(ม.) ยาว(ม.) พื้นที่(ตร.ม.) ความจุ(ที่นั่ง)