ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปี 2563

ประกาศผู้ชนะ