หน้าแรก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Sirindhorn College of Public Health, Ubon Ratchathani

“สถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ ในการผลิตและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพและชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์


งานประชาสัมพันธ์

2 กรกฎาคม 2020

งานประชาสัมพันธ์

2 กรกฎาคม 2020

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 มิถุนายน 2020

งานประชาสัมพันธ์

26 กันยายน 2018

งานประชาสัมพันธ์

26 กุมภาพันธ์ 2018

งานประชาสัมพันธ์

6 กันยายน 2017

งานประชาสัมพันธ์

12 กุมภาพันธ์ 2018

วีดิทัศน์ที่น่าสนใจ

รางวัล รองชนะเลิศ การประกวดหนังสั้นการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มหกรรมกีฬาและวิชาการ Smart Brain and Health ครั้งที่ 6 “ดุหยงเกมส์” ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

“ร่วมแรงร่วมใจ

รักใคร่ผูกพัน

มุ่งมั่นรับผิดชอบ

ส่งมอบคุณธรรม”

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

187 หมู่ 3 ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-210-270-74
Fax : 045-210-278

E-mail : [email protected]
WWW.SCPHUB.AC.TH


ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ