พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา

แบบสอบถาม (ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนเข้าทำแบบประเมิน แม้จะไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
–> https://goo.gl/forms/ak9Cs5KrnBQmegD43
ไฟล์หนังสือจากกระทรวงฯ
–> https://drive.google.com/file/d/0B-soPI5MKoVOQ2pxQ1ZmLV9Sd2s/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ