การจัดการความปลอดภัยทางถนนภายนอก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีhttp://gg.gg/ncmrx รูปภาพเพิ่มเติม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการจัดการความปลอดภัยทางถนนภายนอกวิทยาลัยฯ เพื่อสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมทั้งสร้างมาตรการจัดการความปลอดภัยตามจุดเสี่ยงและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยทางถนนในวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยทางถนนในวิทยาลัยฯ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ โดยได้มีการสำรวจจและพบจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายนอกวิทยาลัยฯ ดังนี้ 1. บริเวณสี่แยกดับเพลิงเทศบาลตำบลเมืองศรีไค 2. บริเวณสามแยกหลังวัดป่าบ้านศรีไค 3. บริเวณหน้าเทศบาลเมืองศรีไค 4. บริเวณทางโค้งหน้าหอพักสวัสดี 5. บริเวณสามแยกหอพักอยู่สุข 6. บริเวณหน้าวิทยาลัย
วิทยาลัยฯ นำโดย ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัยและอาจารย์สาวิตรี สุมาโท วิทยาจารย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ได้ดำเนินการจัดกระบวนการความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงภายนอกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตได้

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ