การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม วางแผน ปรึกษา หารือ กำหนดทิศทางการจัดการประชุมวิชาการและจัดงานคืนสู่เหย้า วสส.อุบลฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะมีการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ SCPHUB Run For Health 2021 (วสส.อุบลฯ พาแหล่น) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนคณะอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป…
รูปภาพเพิ่มเติม http://gg.gg/ndghk
ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ