อินทนิลเกมส์ 2020

ดูภาพเพิ่มเติม http://gg.gg/neqcg

ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสี ภายใต้ชื่อ “อินทนิลเกมส์ 2020” วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เพื่อสร้างกระเเสให้นักศึกษาและบุคลากรสนใจการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ขบวนพาเหรดที่สวยงามมาพร้อมป้ายรณรงค์ต่าง ๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ และกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ