ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น” ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีพุทธศักราช 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ