ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

28 มกราคม 2022