รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบ Portfolio

ระบบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก สมัครได้ที่ https://admission.pi.ac.th
ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ