รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio | ระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 #Portfolio ปีการศึกษา 2565
💜 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
💙 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
✨ วันที่ 3 – 9 มกราคม 2566
✨ สมัครได้ที่ admission.pi.ac.th
▪️ เอกสารการสมัคร
✔️ ระดับ ปริญญาตรี (เข้า TCAS) รายละเอียด >> https://shorturl.asia/dy56X
✔️ ระดับ ปวส. (ไม่เข้า TCAS) รายละเอียด >> https://shorturl.asia/jpyWr

นายศรเพชร ไตรศรี

23 ธันวาคม 2022