ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (ปวส.)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

 

แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย

 

ปฎิทินการศึกษา

 

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ออนไลน์

IT-Scphub

16 มกราคม 2023