ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปี 2563

ประกาศยกเลิกประกวดราคา

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ