ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปี 2563

ประกาศยกเลิกประกวดราคา