คำถามที่พบบ่อย

 1. คำถาม : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีอยู่อำเภอสิรินธร หรือไม่?
  ตอบ : อยู่ที่อำเภอวารินชำราบ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 2. คำถาม : ใครเป็นผู้กำหนดรูปแบบและวิธีการสมัครเข้าเรียน ?
  ตอบ : สถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้กำหนดรูปแบบและวิธีการสมัคร
 3. คำถาม : จะเริ่มเปิดรับสมัครการนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไปเมื่อใด ?
  ตอบ : ปกติจะเริ่มเปิดรับสมัครรอบคัดตรงประมาณปลายปี โดยติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th/ และ facebook.com/pi.admission/
 4. คำถาม : รับสมัครนักเรียนสายศิลป์หรือไม่?
  ตอบ : รับนักเรียนเฉพาะสายวิทย์-คณิต เท่านั้น
 5. คำถาม : โควต้าการรับสมัครเป็นอย่างไร ?
  ตอบ : โควต้าการรับสมัครจะอิงตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร
 6. คำถาม : การรับสมัคร การสอบสัมภาษณ์ ทำไมสมัครของวิทยาลัยการสาธารณสุข แต่ได้ไปสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายที่ วิทยาลัยพยาบาลหรือที่อื่นๆ?
  ตอบ : การรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ จะทำร่วมกันทุกหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ