Category: ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฎิบัติงานขับรถยนต์)

อ่านต่อ »
ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

อ่านต่อ »