วีดีทัศน์ Can you hear ?

รางวัล รองชนะเลิศ การประกวดหนังสั้นการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มหกรรมกีฬาและวิชาการ Smart Brain and Health ครั้งที่ 6 “ดุหยงเกมส์” ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ