ติดต่อเรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร.(045) 210-270-74
แฟ๊กซ์ (045) 210-278
E-mail: [email protected]
Facebook: SCPHUB

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ