ติดต่อเรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

187 หมู่ที่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0 4521 0270 – 74
แฟ๊กซ์ 0 4521 0278
E-mail : [email protected]
Facebook : SCPHUB