หน้าแรก

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Sirindhorn College of Public Health, Ubon Ratchathani

“สถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ ในการผลิตและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพและชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ2

22 กรกฎาคม 2020

งานประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2020

งานประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2020

งานประชาสัมพันธ์

5 สิงหาคม 2020

งานทรัพยากรบุคคล

18 มกราคม 2021

งานประชาสัมพันธ์

30 ธันวาคม 2020

งานประชาสัมพันธ์

3 ธันวาคม 2020

งานประชาสัมพันธ์

7 สิงหาคม 2020

งานประชาสัมพันธ์

26 กันยายน 2018

งานประชาสัมพันธ์

12 กุมภาพันธ์ 2018

วีดิทัศน์ที่น่าสนใจ

“ร่วมแรงร่วมใจ

รักใคร่ผูกพัน

มุ่งมั่นรับผิดชอบ

ส่งมอบคุณธรรม”

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

187 หมู่ 3 ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-210-270-74
Fax : 045-210-278

E-mail : [email protected]
WWW.SCPHUB.AC.TH


ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ