Category: ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

อ่านต่อ »