ตู้แบ่งปันความสุข

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมแบ่งกันความสุขด้วย ” ตู้แบ่งปันความสุข” สำหรับให้ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน โดยภายในตู้ประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้งนานาชนิด

“ตู้แบ่งปันความสุข”

สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะบริจาคสนับสนุนตู้แบ่งปันความสุข สามารถนำข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาคได้ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รปภ.หน้าประตูคอยจัดระเบียบและคอยดูแลอำนวยความสะดวก

Facebook ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ