กิจกรรม นศ.ประจำเดือน สค.2563

5 ส.ค.63
Homeroom
เลือกชมรม เวลา 13.00 น – 15.00 น.
-ชมรมกีฬา
-ชมรมดนตรีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
-ชมรมภาษาอังกฤษ
-ชมรมจิต(ค่าย)อาสา & To be number one
-ชมรมถ่ายภาพ
-ชมรมพระพุทธศาสนา

13 ส.ค. 63
พิธีไหว้ครู เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ เวลา 13.00 น.- 15.00 น

19 ส.ค. 63
กิจกรรม 5 ส. วิทยาลัย เวลา 15.30 น. – 17.00 น.

22 ส.ค.63
09.00 น. 16.30 น.
สัมภาษณ์ทุน กยศ.
สัมภาษณ์ทุน SCG
สัมภาษณ์ทุน สบช.

23 ส.ค.63
พิจารณาสรุปผล
การสัมภาษณ์ขอทุน กยศ./สัมภาษณ์ทุน SCG/สัมภาษณ์ทุน สบช.

26 ส.ค. 63
กิจกรรมชมรม 15.30 น.-17.00 น.
-ชมรมกีฬา
-ชมรมดนตรีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
-ชมรมภาษาอังกฤษ
-ชมรมจิต(ค่าย)อาสา & To be number one
-ชมรมถ่ายภาพ
-ชมรมพระพุทธศาสนา
-ชมรมวิชาการ

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ