พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทุกหลักสูตรและทุกชั้นปี ร่วมพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ