วสส.อุบลราชธานี ขอขอบพระคุณ กฟผ.เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบชุดอุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร มอบชุดอุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ กฟผ. แบบเท้าเหยียบ จำนวน ๔ อัน , เจลแอลกอฮอล์ “น้ำใจ กฟผ.” ชนิดแกลลอนความจุ ๕ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน และขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ “น้ำใจ กฟผ.” ๗๐% ความจุ ๑๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๐ ขวด โดยมีท่าน ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ วิทยาลัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและจะนำมาใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้มาติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ