วิดีโอแนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย นศ.สบ.สสช.ชั้นปีที่ 3

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ