24 กันยายน “วันพระบิดา”

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันระลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่ง การแพทย์และสาธารณสุขไทย” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขของประชาชนตลอดพระชนม์ชีพ ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์ “ วิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 129 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมอินทนิลรวมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมบริจาคโลหิต พิธีมอบเสื้อและเลื่อนชั้นปีกิจกรรมบริการวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 – 3 (โครงการเฝ้าระวัง ส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนฯ) และอื่นๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัยฯ
เพิ่มเติม  http://gg.gg/mb301

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ