ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาเรียนรู้เเละสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเเละได้มีการจัดซุ้มจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของนักศึกษาเเต่ละหลักสูตรอย่างคึกคัก

ผู้ได้รับตำแหน่งในการประกวดนางนพมาศประจำปี 2563 คือ

ชนะเลิศ นางสาวกัลยรัตน์ สุภาษิต สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชลิตา สู่ผ่าน สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอารยา ระเมิ๊ด สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
รางวัลขวัญใจ วสส. นางสาวสุวนันท์ วงศ์พล สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตทันตสาธารณสุข

ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งประจำปี 2563 คือ

รางวัลชนะเลิศ นายพิสิษฐ์ คำโสภา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตทันตสาธารณสุข
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชลธิชา โกฎแก้ว สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิมลพรรณ จันทร์ทัน สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ