งานประชุม

ชื่อโครงการ :
วันที่อบรม :
สถานที่อบรม :
ปิดการรับสมัครวันที่ :
ชำระเงินภายในวันที่ :

หมายเหตุ :

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานบริการวิชาการ
ชั้น 6 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น (ตึกม่วง)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
34190
เบอร์โทรศัพท์ : 045-

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ
โทรศัพท์ :
E-Mail : [email protected]
เวลาเปิดทำการ : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ลิงก์แผนที่วิทยาลัยฯ : https://goo.gl/maps/LWkd1sQEp5MswEED8

หมายเหตุ : วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่อำเภอวารินชำราบ บริเวณใกล้เคียงกับ ม.อุบลฯ ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ อำเภอสิรินธร

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ