หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 30/2

รายละเอียดโครงการ (อยู่ระหว่างการอนุมัติ)

ผบต รุ่นที่ 30/1 เป็นวันที่ 7-25 มิถุนายน 2564
ผบต รุ่นที่ 30/2 เป็นวันที่ 5-23 กรกฎาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน กำหนดการต่างๆ โดยจะจัดประชุมในระบบออนไลน์ 2 สัปดาห์ และจัดประชุม ณ วิทยาลัย ฯ อีก 1 สัปดาห์ (รวม 3 สัปดาห์)

รหัสหลักสูตร 14002003
หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 30/2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงปรับลดค่าลงทะเบียนเป็น 19,000 บาท/ท่าน รวมค่าที่พักแล้ว

เมื่อลงทะเบียนในระบบแล้วสแกน QR CODE เพื่อเข้ากลุ่มไลน์งานประชุมในครั้งนี้

ลิงก์ : http://line.me/ti/g/7pPwl-eBsr

**แนะนำให้ผู้อบรมใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์**
1. เข้าสมัครสมาชิกใหม่ที่ http://co-dev.pi.ac.th/#/login โดยคลิกที่ สมัครสมาชิกใหม่

2. กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยเฉพาะบริเวณช่องเครื่องหมายดอกจัน และทางผู้จัดแนะนำให้จดรหัสผ่านด้วยเสมอ

3. เมื่อลงทะเบียนข้อมูลต่างๆเรียบร้อย ให้กด บันทึก จึงถือว่าเป็นการสมัครสมาชิกแล้ว (เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว ต้องไปลงทะเบียนการอบรมในหัวข้อถัดไป)

หมายเหตุ : ผู้สมัครสมาชิกต้องใช้ข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากทางผู้จัดจะต้องส่งข้อมูล และประสานงานต่างๆจากข้อมูลที่ได้จากท่าน

**แนะนำให้ผู้อบรมใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์**
1. เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้วให้ท่านไปที่ http://co-dev.pi.ac.th/#/login และทำการ Log in โดยกรอกข้อมูล Email และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ “เข้าระบบ”

2. เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบจะพบลักษณะดังภาพด้านล่าง โดยบริเวณที่ 1 จะประกอบด้วย 3 ส่วนย่อยคือ
หลักสูตรทั้งหมด : จะแสดงข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัครทั้งหมด
หลักสูตรของฉัน : เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว หลักสูตรการอบรมของท่านจะมาอยู่ในส่วนนี้ พร้อมกับแจ้งสถานะการลงทะเบียน และการจ่ายเงิน
แก้ไขโปรไฟล์ : สำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลหลักสูตร
โดยให้ท่านดูหลักสูตรการอบรมที่ท่านต้องการลงทะเบียนเช่น หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น/กลาง รุ่นที่ต้องการ

3. โดยปกติจะมีชื่อหลักสูตรที่ซ้ำกัน ซึ่งเกิดจากชื่อหลักสูตรเดียวกันแต่ผู้จัดต่างกัน ด้วยเหตุนี้ให้ท่านเลื่อนไปทางซ้ายมือ เพื่อดูหน่วยงานที่จัดอบรมนั้นๆ โดยเลือก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้นกดเข้าดูหลักสูตร

4. ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรดังภาพ
บริเวณที่ 1 ชื่อหลักสูตรตรงตามที่ท่านต้องการ
บริเวณที่ 2 รหัสหลักสูตรตรงตามที่ท่านต้องการ
บริเวณที่ 3 หน่วยงานที่จัด ต้องเป็น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ให้ท่านกดบริเวณที่ 4 สมัครหลักสูตร

5. เมื่อท่านกด สมัครหลักสูตร แล้วหลักสูตรที่ท่านลงทะเบียนจะย้ายไปยัง หลักสูตรของฉัน โดยจะมีรายละเอียดหลักสูตร และสถานะการชำระเงิน
หมายเหตุ เมื่อท่านชำระเงินสำเร็จแล้ว จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์

การจ่ายค่าลงทะเบียนทำได้ 2 วิธีคือ
1. การพิมพ์ใบชำระเงินในระบบ และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร


2. การจ่ายค่าลงทะเบียนผ่าน Application ของธนาคาร
โดยใช้ Company code : 8253 ดังภาพ

2.1 เข้า Application ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้กับธนาคารอื่นๆ) จากนั้นเลือก เลือกจ่ายบิล

2.2 ให้กรอกหมายเลข 8253 ในช่องค้นหา จะพบชื่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร(อุบลราชธานี) จากนั้นกดเสร็จสิ้น

2.3 ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ช่องเลขประจำตัวนักศึกษา : ให้ใส่เลขประจำตัว 13 หลัก
ช่องรหัสหลักสูตร : ให้ใส่หมายเลขรหัสหลักสูตรที่ท่านสมัคร
จำนวนเงิน : ให้ใส่จำนวนเงินค่าสมัครตามที่หลักสูตรกำหนด
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วกด “ถัดไป”เพื่อชำระเงิน

หมายเหตุ เมื่อท่านชำระเงินเสร็จแล้ว ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ให้ท่านเก็บใบเสร็จการโอน/ชำระเงินไว้ และนำมาด้วยในวันประชุมวันแรกเพื่อให้ทางวิทยาลัยฯออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน

ปัญหาที่พบบ่อย

  1. เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว ผู้อบรมไม่ลงทะเบียนการอบรมต่อ เพราะเข้าใจว่าสมัครสมาชิกแล้วถือเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว
    ตอบ เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้ว จะต้องลงทะเบียนการอบรมและจ่ายค่าลงทะเบียน จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  2. ผู้อบรมลืมรหัสผ่าน
    ตอบ ให้ท่านกดลืมรหัสผ่าน แล้วกรอกอีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกของท่านแล้วกดส่ง จากนั้นให้ท่านตรวจเช็คอีเมลของท่าน หากไม่เจอแนะนำให้ตรวจสอบในอีเมลถังขยะอีกครั้ง
  3. ลงทะเบียนหลักสูตรเดียวกัน แต่คนละผู้จัด/ลงทะเบียนผิดหลักสูตร
    ตอบ ให้ท่านกดลงทะเบียนใหม่ โดยเลือกผู้จัดให้ตรงกับที่ท่านได้ ส่วนที่ลงทะเบียนผิดพลาดไป ทางระบบจะทำการยกเลิกเองในภายหลัง
รายการWordPDFหมายเหตุ
1. แบบตอบรับการเข้าอบรมคลิกที่นี่คลิกที่นี่
2. แฟ้มสะสมผลงานคลิกที่นี่คลิกที่นี่ส่งภายในวันแรกของการเข้าอบรม
3. แบบบันทึกประจำวันคลิกที่นี่คลิกที่นี่สรุปส่งทุกวันในการเข้าอบรม
4. คู่มืออบรม ผ.บ.ต. รุ่นที่ 30คลิกที่นี่อ่านทำความเข้าใจก่อนการเข้าอบรม
5. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม
6. ตารางการอบรมคลิกที่นี่


กลุ่มงานบริการวิชาการ
ชั้น 6 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ : 045-210-270 ต่อ 4103
E-mail : [email protected]

Line : https://lin.ee/sHehunC

เพิ่มเพื่อน

พิกัดแผนที่ : https://goo.gl/maps/5HDZ4a6zf8GRF98g8

เร็วๆนี้

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ