โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่ 31 พ.ค.- 1 มิ.ย. 2564 สำหรับ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ
วันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2564 สำหรับคณะกรรมการจริยธรรม
โดยจัดการประชุมในระบบออนไลน์ที่ลิงก์นี้ : https://meet.google.com/qxu-rmmp-bdv

ลงทะเบียนผ่าน Google Form ตามลิงก์นี้ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 : https://forms.gle/RrTqkDhqdZvo5ngx6

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่ : https://sites.google.com/scphub.ac.th/trianing-ethics-committee/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 5 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ : 045-210-270 ต่อ 251, 253

พิกัดแผนที่ : https://goo.gl/maps/5HDZ4a6zf8GRF98g8

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ